Trường hợp nhà hàng có nhiều bếp chế biến, làm thế nào để bếp trưởng nhận được toàn bộ thực đơn gửi xuống các bếp?

Trường hợp nhà hàng hàng có nhiều bếp chế biến khác nhau. Ví dụ: Bếp nóng chuyên chế  biến các món nấu chín…; Bếp lạnh chuyện chế biến các món như salad, nộm…; Bar chuyên chế biến đồ uống.

Để bếp trưởng có thể nhận được toàn bộ order gửi xuống các bếp nhỏ nhằm dễ dàng quản lý và điều phối công việc chung của bếp, thực hiện như sau:

 • Sau khi đăng nhập vào ứng dụng CUKCUK Bếp/Bar, chương trình sẽ hiển thị lựa chọn nơi làm việc, chọn Tất cả bếp hoặc Tất cả bar:

Nếu muốn lựa chọn lại nơi làm việc thực hiện như sau:

 • Tại màn hình làm việc nhấn biểu tượng , chọn Thiết lập.
 • Nhấn mục Chọn bếp/bar làm việc.

 • Chọn Tất cả/Tất cả bếp/Tất cả bar, sau đó nhấn Đồng ý.

 • Sau khi thiết lập xong, sẽ nhận được toàn bộ order được gửi xuống tất cả các bếp.
  • Chọn Trả hết để trả tất cả các món trong order.
  • Chọn Trả món để trả món theo từng bếp.
  • Chọn biểu tượng  để trả từng món riêng biệt.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự