Xem báo cáo số lượng chế biến – trả món thế nào?

Nhân viên bếp/bar có thể theo dõi và đối chiếu được số lượng món chế biến – trả lại để tìm ra nguyên nhân khi có chênh lệch số lượng món chế biến và trên hóa đơn, chi tiết như sau:

  • Nhấn biểu tượng , chọn Số lượng chế biến – trả món.
  • Chương trình đã hiển thị toàn bộ thông tin các món đã bán trong ngày, chi tiết theo: số lượng gửi bếp/bar, số lượng trả lại, số lượng thực chế biến.

  • Có thể lọc danh sách để xem chi tiết theo đơn vị tính, bếp/bar chế biến, nhóm thực đơn, Loại mặt hàng.

  • Nhân viên bếp/bar cũng có thể kiểm tra lại số lượng món chế biến – trả lại ngày hôm trước hoặc 2 hôm trước. Nhấn chọn thông tin Hôm nay để thiết lập.

  • Nhấn chọn thông tin món để xem báo cáo chi tiết theo từng hóa đơn.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự