Ghi order và thanh toán cho khách ngồi tại bàn như thế nào?

Để ghi order và thanh toán hóa đơn cho khách ngồi tại bàn, thực hiện như sau:

Ghi order

1. Lựa chọn các đồ uống khách gọi theo từng nhóm thực đơn. Chương trình sẽ mặc định đồ uống khách gọi theo size mặc định.

  • Nhấn chọn Size, các yêu cầu pha chế và topping cho khách.
  • Trường hợp đồ uống có lưu ý, ghi nhận tại ô Ghi chú.

  • Nhấn Đồng ý để lưu order lại.

Thanh toán
1. Quán có khuyến mại cho khách, ghi nhận lại như sau:

  • Nếu khuyến mại cho khách trên đồ uống, nhấn chọn đồ uống và ghi nhận tại mục Khuyến mại.

  • Có thể nhập % khuyến mại hoặc số tiền khuyến mại cho khách.
    (Nếu quán tặng đồ uống cho khách, trên đồ uống được tặng nhập % khuyến mại là 100%)
  • Nếu khuyến mại cho khách trên hóa đơn, nhấn biểu tượng trên hóa đơn để ghi nhận lại.

2. Nhấn Thu tiền.

3. Lựa chọn hình thức khách thanh toán, nhập số tiền khách trả, sau đó nhấn Hoàn thành để xác nhận.

Lưu ý

2. Trường hợp nhà hàng/quán có khuyến mại đến khách hàng, cần bật tính năng cho phép khuyến mại trong phần Thiết lập\Thiết lập chung. Xem chi tiết tại đây.

3. Trường hợp muốn ghi nhận hình thức khách thanh toán, số tiền khách đưa cũng như xem nhanh được số tiền cần trả lại. Có thể thiết lập trên phần mềm, xem chi tiết tại đây.

4. Trường hợp nhà hàng có thiết lập máy in hóa đơn, chương trình sẽ tự động in hóa đơn cho khách. Xem chi tiết tại đây.

5. Trường hợp nhà hàng/quán có thiết lập in phiếu chế biến tại bếp/bar (xem chi tiết cách thiết lập tại đây), khi để lưu order, chương trình sẽ tự động in phiếu chế biến các món này.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự