Ghi order và thanh toán hóa đơn cho khách dùng tại bàn thế nào?

Để ghi order và thanh toán hóa đơn cho khách ngồi tại bàn, thực hiện như sau:

1. Tại màn hình Danh sách Order, nhấn chọn biểu tượng  để ghi nhận order cho khách.

2. Lựa chọn các món khách gọi theo từng nhóm thực đơn.

3. Tích chọn các sở thích phục vụ tương ứng để ghi nhận các yêu cầu về đò uống cho khách. Trường hợp chưa thiết lập Sở thích phục vụ, xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

4. Trường hợp món có ghi chú, ghi nhận lại tại ô Ghi chú. Sau đó nhấn Đồng ý.

5. Nhấn Lưu lại để lưu hóa đơn.

Thanh toán
1. tại màn hình Danh sách order, chọn tab Chờ thanh toán. Trên order khách thanh toán, chọn Thu tiền.

2. Trường hợp nhà hàng/quán có khuyến mại đến khách hàng, cần bật tính năng cho phép khuyến mại trong phần Thiết lập. Xem chi tiết tại đây.

  • Nhấn biểu tượng  để ghi nhận.

  • Có thể khuyến mại theo phần trăm tổng hóa đơn hoặc khuyến mại theo số tiền. Nhập % khuyến mại hoặc số tiền khuyến mại cho khách. Nhấn Đồng ý. 


3. Nhấn Thu tiền để thanh toán cho khách. Lựa chọn hình thức thanh toán của khách và thu tiền khách đưa. Sau đó nhấn Hoàn thành để xác nhận.

Lưu ý:
1. Trường hợp nhà hàng có thiết lập máy in hóa đơn, chương trình sẽ tự động in hóa đơn cho khách. Xem chi tiết tại đây.
2. Trường hợp muốn ghi nhận hình thức khách thanh toán, số tiền khách đưa cũng như xem nhanh được số tiền cần trả lại. Có thể thiết lập trên phần mềm, xem chi tiết tại đây.
3. Trường hợp nhà hàng/quán có thiết lập in phiếu chế biến tại bếp/bar (xem chi tiết cách thiết lập tại đây), khi nhấn Lưu lại để lưu order, chương trình sẽ tự động in phiếu chế biến các món này.
Với những món sau khi in phiếu chế biến, sẽ không thể thực hiện hủy được món.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự