Khách yêu cầu thanh toán thì cần làm gì?

Xem phim hướng dẫn

Khi khách yêu cầu tính tiền, nhân viên ghi order sẽ gửi yêu cầu thanh toán tới bộ phận thu ngân như sau:

  • Chạm vào biểu tượng Mobile_Bieu_tuong_yeu_cau_thanh_toan_2 trên order mà khách gọi thanh toán.

smtinhtien1

  • Order sau khi được gửi yêu cầu thanh toán sẽ được quản lý bên danh sách order có trạng thái Yêu cầu thanh toán.

smtinhtien2

  • Lưu ý:
    • Sau khi đã gửi yêu cầu thanh toán, nhân viên phục vụ vẫn có thể ghi nhận món khách gọi thêm và chuyển cho bếp/bar chế biến
    • Những order yêu cầu thanh toán trên màn hình của thu ngân và nhân viên ghi order sẽ chuyển sang màu cam.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự