Khi khách yêu cầu thanh toán, thu ngân thực hiện tính và thu tiền cho khách như thế nào?

Xem phim hướng dẫn

Trường hợp khách yêu cầu thanh toán, thu ngân thực hiện tính và thu tiền cho khách như sau:

 • Chạm vào biểu tượng tinhtien1 trên order mà khách gọi thanh toán (order có trạng thái màu cam)

 •  Khai báo các thông tin trên màn hình tính tiền.

 • Khách hàng: khai báo thông tin về khách hàng đến ăn => trường hợp khách hàng thuộc đối tượng hưởng chương trình khuyến mại đang có của nhà hàng, thì hệ thống sẽ tự động tích chọn thông tin chương trình khuyến mại tại danh sách khuyến mại phía dưới.
 • Chương trình khuyến mại: hiển thị danh sách các chương trình khuyến mại đang được áp dụng tại nhà hàng đã được quản lý nhà hàng thiết lập trước đó. Nhấn biểu tượng  trên dòng Chương trình khuyến mại để khai báo thêm thông tin khuyến mại mà khách được hưởng ngoài ngoài các chương trình khuyến mại trên danh sách.
 • Chạm vào biểu tượng Bieu_tuong_khuyen_mai_tang_mon nếu thu ngân muốn tặng/giảm giá món cho khách không theo chương trình khuyến mại nào trên danh sách khuyến mại hiện có.
 • Giá theo giờ: cho phép thu ngân lựa chọn giá tính tiền khác với giá tại thời điểm order được lập.
 • Trường hợp hoá đơn phát sinh tính thêm phí dịch vụ hoặc thuế GTGT thì tích chọn vào thông tin tương ứng.
 • Trường hợp nhà hàng phát hành Mã ưu đãi trên 5Food và khách sử dụng mã khi thanh toán thì chạm vào thông tin Mã ưu đãi để ghi nhận cho khách.
 • Trường hợp khách hàng thanh toán bằng Voucher thì chạm vào TNthutien3 để khai báo thông tin.
 • Chọn chức năng Thu tiền.
 • Nếu khách trả tiền ngay bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản:
 • Chọn phương thức thanh toán tương ứng.
 • Nhập số tiền khách đưa, chọn theo mệnh giá tiền hoặc chọn theo Gợi ý tiền mặt.
 • Tích chọn ô Tiền tip/khách không lấy tiền thừa hoặc Bớt tiền lẻ cho khách tùy theo trường hợp thực tế. Với trường hợp khách có tip cho nhân viên nhà hàng, cần thực hiện nhập số tiền tip của khách tại ô Tiền tip/khách không lấy tiền thừa.

 • Trường hợp khách nợ (Tính năng chỉ xuất hiện nếu nhà hàng đã tích chọn Cho khách nợ trong phần Thiết lập hệ thống\Thiêt lập chung\Tab Mua hàng/Bán hàng).
 • Tích chọn Khách nợ.
 • Khai báo thông tin khách hàng nợ.
 • Chạm Đồng ý.

 • Chạm Đóng để xác nhận thu tiền, hoặc In & Đóng để in kèm hóa đơn.

Lưu ý: Chạm vào thungantinhtien1 để thanh toán thẻ thông qua ứng dụng mPoS.vn. Chi tiết xem tại đây.

Lưu ý: Trường hợp quản lý thiết lập Yêu cầu Quản lý nhà hàng xác nhận kết quả kiểm đồ, tính tiền khi có thay đổi, khi có thay đổi số lượng món tại màn hình Tính tiền thì phải có xác nhận tài khoản quản lý.

xac-nhan-kiem-do-tinh-tien-9

Những vai trò có thể xác nhận tính tiền bao gồm: Quản lý nhà hàng, Quản lý chuỗi nhà hàng, Quản trị hệ thống.

Trong trường hợp quản lý muốn giao việc xác nhận tính tiền cho nhân viên khác thì có thể thêm vai trò Kiểm soát order cho nhân viên đó.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự