Đầu bếp/nhân viên pha chế làm thế nào để báo cho nhân viên phục vụ biết món ăn/đồ uống đã chế biến xong?

Với những món ăn/đồ uống đã được chế biến xong, đầu bếp sẽ thông báo trả món như sau:

 1. Trả món từ order :
  • Chạm vào món ăn/đồ uống đã chế biến xong để trả 1 món ăn/đồ uống, khi đó biểu tượng bên cạnh món ăn chuyển thành bieutuongtramon2nếu bếp tắt thiết lập “Ẩn món đã trả trên order” hoặc ẩn món đi nếu bếp bật thiết lập “Ẩn món đã trả trên order”.
  • Hoặc chạm vào Trả hết để trả toàn bộ món ăn trong order, khi đó order sẽ biến mất khỏi màn hình của Bếp.

 2. Trả món từ màn hình Tổng hợp chế biến :
  • Chạm vào biểu tượng Chuông 1 để trả toàn bộ món đã chế biến xong cho tất cả các order.
  • Chạm vào biểu tượng Chuông 2 để trả 1 món ăn của 1 order
  • Món ăn khi trả xong sẽ ẩn khỏi màn hình tổng hợp chế biến .

Món được trả sẽ xuất hiện tại :

 • Và màn hình tivi trên ứng dụng Chạy bàn của nhân viên chạy bàn.
 • Tab Trả món trên ứng dụng Bán hàng của nhân viên ghi order.

 

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự