Làm thế nào để gửi yêu cầu thanh toán kèm ghi chú cho thu ngân?

Nếu khách hàng yêu cầu thanh toán có kèm ghi chú như khách hàng có thẻ VIP hay có lấy hóa đơn… thì thực hiện như sau:

  • Chạm vào biểu tượng download trên order của khách và chọn chức năng Gửi YCTT kèm ghi chú.

  •  Nhập ghi chú và chạm vào Gửi.

Gui_YCTT_kem_ghi_chu_06

Khi đó trên màn hình tính tiền của thu ngân sẽ hiển thị thông tin ghi chú yêu cầu thanh toán.

khach_co_lay_hoa_don_02

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự