Món đã hết thì báo cho nhân viên phục vụ thế nào?

Để báo món ăn đã hết cho nhân viên phục vụ biết khi ghi order, thực hiện như sau:

Trường hợp 1: Báo hết cho món ăn đang cần chế biến.

  • Chạm vào Tổng hợp chế biến  để xem danh sách món ăn cần chế biến.
  • Chạm vào món cần báo hết -> chạm nút   .

Trường hợp 2: Báo hết cho món chưa gửi xuống Bếp.

  • Chạm vào biểu tượng bieutuong3vach, chọn Báo hết/báo còn.

  • Nhập tên món cần báo hết vào ô tìm kiếm
  • Tại dòng món ăn/đồ uống cần báo hết và chạm vào chức năng Báo hết.

  • Món vừa báo hết sẽ hiển thị ở danh sách món hết

  • Lúc này, món ăn được báo hết sẽ xuất hiện kèm biểu tượng hết hàng tại màn hình ghi order của nhân viên phục vụ.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự