Thiết lập thông tin chung

Giúp quản lý thiết lập các tính năng thường sử dụng tại hàng/quán:

  • Chọn hình thức phục vụ
  • Thiết lập món mang về
  • Thiết lập ghi nhận khuyến mại
  • Thiết lập tính thuế VAT
  • Thiết lập ghi nhận số tiền trả lại khách
  • Sao lưu dữ liệu tự động

Nhấn chọn biểu tượng , chọn Thiết lập\Thiết lập chung.

1. Hình thức phục vụ của quán là gì?

Lựa chọn hình thức phục vụ phù hợp với thực tế tại quán:

 • Phục vụ tại bàn: Ghi order trước, Thu tiền sau.

 • Phục vụ nhanh: Thu tiền ngay sau khi ghi order.

2. Khách có thường xuyên đặt mang về không?

Tính năng giúp ghi nhận được món, order mang về cho khách. Khi thiết lâp tính năng, trên màn hình ghi order sẽ xuất hiện biểu tượng  trên order.

3. Quán có thường xuyên có chương trình khuyến mại không?

Tính năng giúp ghi nhận khuyến mại trên món, trên hóa đơn cho khách. Khi thiết lập, thu ngân có thể nhấn biểu tượng trên món hoặc trên order để ghi nhận khuyến mại cho khách.

4. Quán có thu thuế VAT không?

Trường hợp quán có xuất hóa đơn GTGT và có tính thuế VAT 10% trên hóa đơn, có thể bật chức năng này để tính thuế trên hóa đơn.

5. Bạn có muốn chương trình tính tiền trả lại khách hay không?

Tính năng giúp thu ngân chọn được hình thức khách thanh toán (Tiền mặt, Hình thức khách), ghi nhận số tiền khách đưa cũng như xem nhanh được số tiền cần trả lại cho khách, từ đó giúp công việc bán hàng tốt hơn.

 • Khi bật tính năng, chương trình sẽ hiển thị màn hình Thu tiền, giúp chọn hình thức khách thanh toán và ghi nhận số tiền khách đưa.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự