Xem báo cáo doanh thu tổng quan của nhà hàng thế nào?

Để xem được doanh thu tổng quan của quán, thực hiện như sau:
1. Nhấn biểu tượng , chọn tab Báo cáo.

2. Chọn báo cáo Doanh thu tổng quan.

3. Chương trình đã hiển thị chi tiết thông tin Số tiền thu được, Tiền mặt, Thanh toán khác cũng như biểu đồ so sánh Doanh thu trung bình theo giờ.

4. Quản lý có thể xem báo cáo tình kinh doanh theo các ngày khác nhau.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự