Thu ngân tính và thu tiền cho khách thế nào?

Xem phim hướng dẫn

Thu ngân tính và thu tiền cho khách ăn uống tại nhà hàng như sau:

 • Chạm vào biểu tượng bieu-tuong-3-vach và chọn Danh sách order.
 • Tại đây, chạm order của khách có nhu cầu thanh toán.

QS-ghi-order-16

 • Chạm vào biểu tượng bieu-tuong-hop-qua để nhập thông tin khách hàng và lựa chọn các chương trình khuyến mại.

 • Trường hợp khách hàng thanh toán bằng thẻ Voucher, chạm vào biểu tượng bieu-tuong-voucher và khai báo thông tin thẻ của khách.
  QS-ghi-order-04
 • Chạm vào biểu tượng bieu-tuong-gia-theo-khung-gio để chọn giá theo khung giờ áp dụng.
  QS-ghi-order-5
 • Tích chọn thông tin VAT 10% nếu có nhu cầu tính thuế GTGT theo thiết lập của nhà hàng tại phần Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung tab Mua hàng/bán hàng.

 • Trên màn hình ghi order, chạm vào biểu tượng logo-thu-tien.
 • Hoặc nếu order của khách thanh toán không có phát sinh về khuyến mại, Voucher, thuế GTGT thì trên màn hình Danh sách order, chạm vào biểu tượng bieu-tuong-thu-tien để thu tiền ngay cho khách.

QS-ghi-order-13

 • Nếu khách trả tiền ngay bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
 • Chọn phương thức thanh toán tương ứng.
 • Nhập số tiền khách đưa, chọn theo mệnh giá tiền hoặc chọn theo Gợi ý tiền mặt.
 • Tích chọn ô Khách không lấy tiền thừa hoặc Bớt tiền lẻ cho khách tùy theo trường hợp thực tế.
  QS-ghi-order-06
 • Trường hợp khách nợ (Tính năng chỉ xuất hiện nếu nhà hàng đã tích chọn Cho khách nợ trong phần Thiết lập hệ thống\Thiêt lập chung, tab Mua hàng/Bán hàng).
  Tích chọn Khách nợ.
 • Khai báo thông tin khách hàng nợ.
 • Chạm Đồng ý.
  QS-ghi-order-07
 • Chạm In & Đóng để in hóa đơn cho khách.
 • Nếu áp dụng thanh toán thẻ thông qua ứng dụng mPoS.vn thì chạm vào bieu-tuong-mpos để thanh toán. Chi tiết xem tại đây.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự