Thu ngân muốn hạn chế bớt thao tác khi tính và thu tiền thì làm thế nào?

Trường hợp nhà hàng không bao giờ tính khuyến mại, thuế, phí và in tạm tính. Thu ngân muốn hạn chế bớt thao tác khi tính và thu tiền thì thực hiện như sau:

  • Chạm vào biểu tượng dau3gach, chọn Thiết lập.
  • Tại phần Thiết lập chung, bật tính năng Bỏ qua bước áp dụng khuyến mại, voucher, thuế, phí tính tiền.

bo_qua_ap_dung_KM_001.1

  • Khi thu ngân tính tiền cho khách sẽ hiển thị ngay màn hình Thu tiền.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự