• Lễ tân 6 câu hỏi

  Hướng dẫn lễ tân thực hiện các nghiệp vụ ghi nhận đặt chỗ, quản lý đặt chỗ

 • Thu ngân 73 câu hỏi

  Hướng dẫn thu ngân thực hiện các nghiệp vụ bán hàng

 • Thu ngân nhà hàng Phục vụ nhanh 12 câu hỏi

  Hướng dẫn thu ngân tại nhà hàng Phục vụ nhanh thực hiện các nghiệp vụ ghi order và tính tiền cho khách.

 • Nhân viên ghi order 71 câu hỏi

  Hướng dẫn nhân viên ghi order thực hiện các nghiệp vụ ghi order, chuyển món cho bếp/bar, kiểm đồ và gửi yêu cầu thanh toán.

 • Nhân viên ghi order kiêm thu tiền 10 câu hỏi

  Hướng dẫn vai trò nhân viên ghi order kiêm thu tiền thực hiện nghiệp vụ thu tiền ngay trên điện thoại di động tại các nhà hàng quy mô nhỏ.

 • Nhân viên cân đồ 6 câu hỏi

  Hướng dẫn nhân viên cân đồ cập nhật số lượng món NVL sau khi cân và gửi thông báo cho NVPV, in phiếu chế biến cho món NVL...

 • Quản lý nhà hàng 42 câu hỏi

  Hướng dẫn quản lý nhà hàng thực hiện nghiệp vụ quản lý trên phần mềm.

 • Đầu bếp/Nhân viên pha chế 18 câu hỏi

  Chi tiết các thao tác giúp đầu bếp/nhân viên pha chế nhận order và báo trả món đã chế biến.

 • Nhân viên chạy bàn 6 câu hỏi

  Hướng dẫn nhân viên chạy bàn theo dõi món đã chế biến xong để trả cho khách

 • Khách hàng 2 câu hỏi

  Hướng dẫn khách hàng thực hiện tự gọi món và gửi yêu cầu đế nhà hàng.

 • CUKCUK - Bán hàng (Tablet) 126 câu hỏi

  Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Bán hàng tương ứng với các vai trò.

 • CUKCUK - Bán hàng (Phone) 47 câu hỏi

  Hướng dẫn nhân viên ghi order thực hiện các nghiệp vụ bán hàng.

 • CUKCUK - Starter (Tablet) 40 câu hỏi

  Hướng dẫn sử dụng CUKCUK Starter thực hiện các nghiệp vụ bán hàng, xem các báo cáo doanh thu nhà hàng theo từng mô hình quán Trà sữa, Cà phê, Bún, Phở,...

 • CUKCUK - Starter (Phone) 41 câu hỏi

  Hướng dẫn sử dụng CUKCUK Starter thực hiện các nghiệp vụ bán hàng, xem các báo cáo doanh thu nhà hàng theo từng mô hình quán Trà sữa, Cà phê, Bún, Phở,... ngay trên điện thoại.

 • CUKCUK - Bếp Bar 19 câu hỏi

  Hướng dẫn sử dụng ứng dụng dành cho Bếp và Bar tại các nhà hàng có ít đầu bếp và có cả quầy bar

 • CUKCUK - Chạy bàn 6 câu hỏi

  Hướng dẫn sử dụng ứng dụng để xem món đã chế biến và thông tin bàn cần trả món.

 • CUKCUK - Dành cho Quản lý 27 câu hỏi

  Hướng dẫn sử dụng các tính năng dành cho Quản lý/Chủ nhà hàng

 • CUKCUK - Lite 13 câu hỏi

  Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Bán hàng dành cho các quầy nhỏ và quầy di động phục vụ ăn uống

 • CUKCUK - Self Order 6 câu hỏi

  Hướng dẫn sử dụng ứng dụng để tự gọi món và gửi yêu cầu đến nhà hàng. (Thí điểm 1 số khách hàng Singapore)

 • Tính năng mới 107 câu hỏi

  Xem tính năng mới của sản phẩm theo từng phiên bản phát hành