Đăng ký tài khoản sử dụng CUKCUK Starter như thế nào?

Để đăng ký tài khoản sử dụng CUKCUK Starter, thực hiện như sau:

1. Trên giao diện màn hình, nhấn Đăng ký.

2. Nhập số điện thoại, email đăng ký tài khoản. Nhấn Tiếp tụp.

3. Hệ thống sẽ gửi mã xác nhận đến số điện thoại, email vừa khai báo. Thực hiện nhập mã để xác nhận đăng ký.

4. Nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu truy cập. Nhấn Tiếp tục để hoàn thành đăng ký tài khoản sử dụng.

5. Nhấn Bắt đầu sử dụng để thực hiện khởi tạo dữ liệu theo mô hình nhà hàng.

Nội dung này hữu ích?