Em báo cáo doanh thu theo từng mặt hàng như thế nào?

Để xem được doanh thu tổng quan của quán, thực hiện như sau:
1. Nhấn biểu tượng , chọn tab Báo cáo.

2. Chọn báo cáo Doanh thu theo mặt hàng.

3. Chương trình đã hiển thị báo cáo những đồ uống/món ăn bán chạy trong ngày và tỉ trọng doanh thu giữa các mặt hàng.

4. Quản lý có thể xem báo cáo tình kinh doanh theo các ngày khác nhau.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự