Ghi order và thanh toán cho khách mua mang về thế nào?

Để ghi nhận được order cho khách mang về, trước đó, quản lý cần bật tính năng Khách có thường xuyên đặt mang về không? trong mục Thiết lập. Xem chi tiết tại đây.

Ghi order

1. Tại màn hình danh sách Order, nhấn biểu tượng  để ghi nhận order cho khách.

2. Ghi nhận các món khách gọi theo nhóm thực đơn.

3. Tích chọn các sở thích phục vụ tương ứng để ghi nhận các yêu cầu về món cho khách.

4. Nếu món có lưu ý về chế biến, ghi nhận tại ô Ghi chú. Sau đó nhấn Đồng ý.

5. Tích chọn biểu tượng  để ghi nhận hóa đơn mang về.

6. Nhấn Lưu lại để lưu order.

Tính tiền

1. Sau khi đã pha chế xong cho khách, tại màn hình Danh sách Order, nhấn chọn tab Mang về.

2. Tại order mang về của khách, nhấn Thu tiền.

3. Trường hợp nhà hàng/quán có khuyến mại đến khách hàng, cần bật tính năng cho phép khuyến mại trong phần Thiết lập. Xem chi tiết tại đây.

  • Nếu khuyến mại cho khách trên món, trên màn hình Chọn món, ghi nhận lại tại ô Khuyến mại.

  • Nhập % khuyến mại hoặc số tiền khuyến mại cho khách.

  • (Nếu quán tặng món cho khách, trên món được tặng nhập % khuyến mại là 100%)
  • Nếu khuyến mại cho khách trên hóa đơn, nhấn biểu tượng  để ghi nhận.

  • Nhập % khuyến mại hoặc số tiền khuyến mại cho khách.

4. Nhấn Thu tiền.

5. Lựa chọn hình thức thanh toán và ghi nhận số tiền khách trả. Chọn Hoàn thành để kết thúc.

Lưu ý:
1. Trường hợp chưa thiết lập Sở thích phục vụ, xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
2. Trường hợp nhà hàng có thiết lập máy in hóa đơn, chương trình sẽ tự động in hóa đơn cho khách. Xem chi tiết tại đây.
3. Trường hợp muốn ghi nhận hình thức khách thanh toán, số tiền khách đưa cũng như xem nhanh được số tiền cần trả lại. Có thể thiết lập trên phần mềm, xem chi tiết tại đây.
4. Trường hợp nhà hàng/quán có thiết lập in phiếu chế biến tại bếp/bar (xem chi tiết cách thiết lập tại đây), khi nhấn Lưu lại để lưu order, chương trình sẽ tự động in phiếu chế biến các món này.
Với những món sau khi in phiếu chế biến, sẽ không thể thực hiện hủy được món.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự