Khách gọi món theo kg/con và yêu cầu chế biến thì ghi nhận như thế nào?

Trường hợp khách lựa chọn nguyên vật liệu tươi trong thực đơn nhà hàng (Ví dụ: cua, cá, gà,…) và yêu cầu chế biến thành một số món, việc ghi order sẽ được thực hiện như sau:

  • Trên giao diện, thực hiện tìm nhanh nguyên vật liệu được khách gọi bằng cách gõ những ký tự đầu của các từ trong tên món. Ví dụ: để tìm nguyên vật liệu Cá hồi thì chỉ cần nhập ch.
  • Chạm vào thông tin nguyên vật liệu tìm thấy trên danh sách kết quả. Số lần chạm tương ứng với số lượng nguyên vật liệu được đặt. Nếu khách đặt với số lượng nhiều thì có thể chạm vào ô Số lượng để nhập nhanh.
  • Chạm vào các món được chế biến từ nguyên vật liệu và nhập số lượng cho từng món.

  • Chọn xong, nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Sau khi ghi thông tin lên order, có thể thay đổi lại món ăn chế biến theo nguyên vật liệu đã gọi bằng cách chạm vào biểu tượng Mobile_Bieu_tuong_ba_cham bên cạnh tên nguyên vật liệu, sau đó chọn chức năng Chọn món chế biến.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự