[Campuchia] Nhà hàng cho phép KH thanh toán theo 2 loại tiền tệ là USD và Riel, thu ngân muốn báo cho KH tổng tiền thanh toán theo giá trị quy đổi thì làm thế nào?

Nhà hàng cho phép KH thanh toán theo 2 loại tiền tệ là USD và Riel, thu ngân muốn báo cho KH tổng tiền thanh toán theo giá trị quy đổi thì thực hiện như sau:

Vào trang quản lý trên web, tại màn hình Thiết lập\Thiết lập chung, chọn loại tiền quy đổi, nhập tỷ giá

Khi thu ngân tính tiền, màn hình tính tiền/thu tiền sẽ hiển thị số tiền quy đổi theo ngoại tệ và tỷ giá đã thiết lập trên trang quản lý

Tương tự với ứng dụng bán hàng trên Phone

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự