Nhà hàng sử dụng mô hình máy chủ đặt tại nhà hàng, quản lý kiểm tra lịch sử thao tác thêm, sửa, xóa order, thu tiền hóa đơn như thế nào?

Đối với các nhà hàng sử dụng mô hình máy chủ đặt tại nhà hàng (mô hình offline), Quản lý nhà hàng/Thu ngân có thể kiểm tra lịch sử các thao tác thêm/sửa/xóa order, thu tiền hóa đơn, thay đổi hóa đơn bằng cách như sau: Khi các nhân viên […]

Chủ nhà hàng/quản lý muốn kiểm soát được thao tác ghép order, tách order, chuyển món, chuyển bàn của thu ngân/phục vụ thì làm thế nào?

Chủ nhà hàng/quản lý muốn kiểm soát được thao tác ghép order, tách order, chuyển món, chuyển bàn của thu ngân/phục vụ để tránh gian lận thì thực hiện như sau: Truy cập vào trang quản lý trên web, vào mục Thiết lập\Mua hàng, bán hàng, tích chọn “Yêu cầu […]

Thu ngân muốn xem được hóa đơn được lập trên tất cả các thiết bị của tất cả các thu ngân để kiểm tra và in lại cho khách thì làm thế nào?

Để cho phép thu ngân xem được hóa đơn được lập trên tất cả các thiết bị của tất cả các thu ngân để kiểm tra và in lại cho khách thì quản lý nhà hàng thực hiện thiết lập như sau: Truy cập vào trang quản lý trên web, […]