[Thị trường nước ngoài] Nhân viên phục vụ/Thu ngân muốn in phiếu trả đồ từ tablet thì làm thế nào?

NVPV/Thu ngân sau khi ghi order và gửi bếp bar thường in thêm 1 phiếu trả đồ (phiếu in có các món khách gọi) gắn ở bàn thực khách để theo dõi tình hình trả món cho khách. Để in phiếu trả đồ từ ứng dụng bán hàng trên tablet thì thực hiện như sau:

Nhân viên phục vụ/Thu ngân vào thiết lập\Thiết lập máy in, mẫu in, chọn thiết lập in trả đồ

Tùy chỉnh khổ giấy in và cỡ chữ

Khi NVPV/Thu ngân ghi order cho khách và gửi xuống bếp bar thì đồng thời chương trình sẽ in 1 phiếu trả đồ có các món của lần gọi đó.

Trường hợp nhà hàng có sử dụng lịch sử gửi bếp bar thì có thể in lại phiếu trả đồ (nếu phiếu bị rách hoặc bị mất). NVPV/Thu ngân vào Lịch sử gửi bếp bar, tìm đến dòng order cần in lại -> nhấn chọn In trả đồ.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự