Với khách đã đặt bàn trước, thu ngân ghi order như thế nào?

Xem phim hướng dẫn

Nếu khách có đặt món trước thì gần giờ khách đến, thu ngân thực hiện chuyển món khách đặt cho bộ phận bếp/bar chế biến trước như sau:

 • Chọn loại order là Đặt trước trên danh sách order.
 • Chạm vào biểu tượng download, chọn Gửi bếp/bar để gửi các món khách đặt trước cho bếp/bar.

Khi khách đến, thu ngân thực hiện ghi order như sau:

Bước 1: Lập order

 • Chọn tab Order.
 • Chạm vào biểu tượng  để thêm order mới.

 • Chạm vào biểu tượng .
 • Chọn khách đặt trước.

 • Nhấn Đồng ý. Những món khách đặt trước được tự động ghi vào order, chỉ cần ghi bổ sung món khách gọi thêm.
 • Chạm vào món được khách gọi thêm tại phần danh sách thực đơn.

Lưu ý: Thu ngân có thể chọn tab Hay dùng để tư vấn hoặc chọn nhanh các món thường được khách gọi vào order.

 • Số lần chạm vào món tương ứng với số suất khách gọi. Nếu khách gọi nhiều suất thì có thể chạm vào ô Số lượng của món bên phần order để nhập nhanh.
 • Có thể tìm nhanh món khách gọi bằng cách gõ những ký tự đầu của các từ trong tên món. Ví dụ: Để tìm món Cua cốm nướng than thì chỉ cần gõ ccnt, để tìm món Ếch xào măng thì chỉ cần gõ exm,…
 • Thông tin chương trình khuyến mại chỉ hiển thị và cho phép chọn, nếu quản lý nhà hàng đã thiết lập các chương trình khuyến mại tặng món và các chương trình đó đang trong thời gian áp dụng.
 • Chức năng thay đổi lại giá theo khung giờ chỉ hiển thị và cho phép thực hiện, nếu quản lý nhà hàng đã thiết lập chính sách giá theo khung giờ trên phần quản lý thực đơn.
 • Nếu quản lý nhà hàng thiết lập chính sách giá theo khu vực, khi chọn bàn giá món sẽ được ghi nhận theo khu vực chứa bàn vừa được chọn.

Bước 2: Gửi Bếp & Bar

 • Chạm vào biểu tượng  để gửi thông tin món cần chế biến xuống bộ phận bếp/bar.
 • Khi đó, tùy theo thiết bị nhà hàng triển khai cho bếp/bar, danh sách món cần chế biến sẽ được tự động:
  • Xuất hiện trong danh sách cần chế biến tại máy tính bảng của bếp/bar.
  • Hoặc in ra ở máy in của bếp/bar.

(Trường hợp khách giữ nguyên thông tin các món đã gọi khi đặt chỗ trước và không gọi thêm món mới (hoặc thay đổi món), thì nhân viên ghi order chạm vào biểu tượng  để lưu order vừa lập).

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự