Làm thế nào để trò chuyện và gọi món với nhân viên phục vụ số?

Trường hợp nhà hàng cho phép thực khách trò chuyện và tự gọi món thông qua nhân viên phục vụ số, thực hiện thiết lập theo các bước sau:

  • Tại phần Thiết lập/Thiết lập chung, bật tính năng Sử dụng nhân viên phục vụ số.

  • Trên màn hình Ghi order, ứng dụng hiển thị tính năng gọi món bằng giọng nói.
  • Thực hiện lựa chọn biểu tượng giới tính. Nếu là Nam chọn biểu tượng , nếu là Nữ chọn biểu tượng .
  • Nhấn biểu tượng  để trò chuyện với nhân viên phục vụ số.

  • Chờ ứng dụng hiện trạng thái Đang lắng nghe và bắt đầu trò chuyện.

  • Có thể thực hiện: chào hỏi, hỏi về các món mới, món đặc trưng tại nhà hàng và thực hiện đặt món.

Ví dụ: Cho anh 2 đĩa Cá bống kho tộ.

  • Ngoài ra có thể trò chuyện với nhân viên phục vụ số về tên, tuổi, sức khỏe, mối quan hệ gia đình, cá nhân,…

Ví dụ: Em tên gì? Nhà em ở đâu? Em thích nghe nhạc gì?,…

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự