Làm thế nào để kiểm đồ khi khách yêu cầu thanh toán?

Xem phim hướng dẫn

Để kiểm đồ khi khách hàng yêu cầu thanh toán, thực hiện như sau:

  • Chạm vào biểu tượng Mobile_Bieu_tuong_kiem_do trên order mà khách gọi thanh toán.

NVPV_mobile_kiem_do_001

  • Thực hiện kiểm đồ, nhập số lượng trả lại đối với những món không được sử dụng hết.

NVPV_mobile_kiem_do_002

  • Sau khi kiểm đồ xong, chạm vào biểu tượng Mobile_Bieu_tuong_yeu_cau_thanh_toan_1 để gửi yêu cầu tới bộ phận thu ngân.
  • Hoặc chạm vào bieu-tuong-gui-yctt-kem-ghi-chu-mobile để gửi yêu cầu thanh toán kèm ghi chú đến thu ngân. (Ví dụ: Khách có lấy hóa đơn, Khách được tặng món…).

NVPV_mobile_kiem_do_003

Lưu ý: Nếu kiểm kê thấy thừa hoặc thiếu món so với order, chạm vào biểu tượng Mobile_Bieu_tuong_sua_1 để sửa lại order.

Trường hợp quản lý thiết lập Yêu cầu Quản lý nhà hàng xác nhận kết quả kiểm đồ, tính tiền khi có thay đổi, khi có thay đổi số lượng món tại màn hình Kiểm đồ thì phải có xác nhận tài khoản quản lý.
xac-nhan-kiem-do-tinh-tien-10Những vai trò có thể xác nhận kiểm đồ bao gồm: Quản lý nhà hàng, Quản lý chuỗi nhà hàng, Quản trị hệ thống.
Trong trường hợp quản lý muốn giao việc xác nhận kiểm đồ cho nhân viên khác thì có thể thêm vai trò Kiểm soát order cho nhân viên đó.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự