Thu ngân phát hiện ghi nhầm order cho khách khi thanh toán thì sửa lại thế nào?

Trường hợp khách hàng thanh toán thì thu ngân phát hiện ghi nhầm, để sửa lại order cho khách thì thực hiện như sau:

  • Chạm vào biểu tượng bieu-tuong-3-vach và chọn Danh sách order.
  • Chạm vào order của khách bị ghi nhầm.

QS-ghi-order-21.1

  • Sửa lại thông tin order của khách cho đúng với thực tế.
  • Ví dụ ghi nhầm món thì thực hiện như sau:
  • Chạm vào biểu tượng bieu-tuong-3-cham và chọn Hủy món.

QS-ghi-order-19

QS-ghi-order-20.1

  • Ghi nhận món khách gọi bằng cách chạm vào món.

QS-ghi-order-20

  • Thực hiện các thao tác tính tiền cho khách. Xem chi tiết tai đây.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự