Ghi nhận kết quả kiểm đồ khi khách yêu cầu thanh toán như thế nào?

Xem phim hướng dẫn

Để kiểm đồ khi khách hàng yêu cầu thanh toán, nhân viên ghi order thực hiện như sau:

  • Chạm vào biểu tượng Mobile_Bieu_tuong_kiem_do trên order mà khách gọi thanh toán.

  • Thực hiện kiểm đồ: Nhập số lượng món khách trả lại.

  • Nhấn Sửa order nếu kiểm kê thấy thừa hoặc thiếu.
  • Sau khi kiểm đồ xong, chạm vào biểu tượng  Bieu_tuong_YC_thanh_toan để gửi yêu cầu thanh toán tới bộ phận thu ngân.
  • Hoặc chạm vào bieu-tuong-gui-yctt-kem-ghi-chu để gửi yêu cầu thanh toán kèm ghi chú đến thu ngân. (Ví dụ: Khách có lấy hóa đơn, Khách được tặng món…)

NVPV_tablet_kiem_do_03

Lưu ý: Trường hợp quản lý thiết lập Yêu cầu Quản lý nhà hàng xác nhận kết quả kiểm đồ, tính tiền khi có thay đổi, khi có thay đổi số lượng món tại màn hình Kiểm đồ thì phải có xác nhận tài khoản quản lý.

xac-nhan-kiem-do-tinh-tien-8

Những vai trò có thể xác nhận kiểm đồ bao gồm: Quản lý nhà hàng, Quản lý chuỗi nhà hàng, Quản trị hệ thống.

Trong trường hợp quản lý muốn giao việc xác nhận kiểm đồ cho nhân viên khác thì có thể thêm vai trò Kiểm soát order cho nhân viên đó.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự