Món ăn/đồ uống báo hết đã được bổ sung thì báo cho nhân viên phục vụ thế nào?

Để báo lại cho nhân viên ghi order biết được món ăn/đồ uống nào đã được bổ sung thì thực hiện như sau:

Trường hợp 1: Báo còn với những món đang chế biến.

  • Chạm vào tab Tổng hợp chế biến.
  • Chạm vào món ăn/đồ uống đã được bổ sung -> nhấn nút  để báo cho nhân viên phục vụ biết.

Trường hợp 2: Báo còn với những không có trong danh sách chế biến.

  • Chạm vào biểu tượng dau3gach, chọn Báo hết/báo còn.

  • Chạm vào Báo còn với những món ăn/đồ uống đã được bổ sung.

  • Trên màn hình của nhân viên ghi order

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự