Đầu bếp/Nhân viên pha chế muốn thực hiện báo hàng để gửi cho kế toán mua hàng/quản lý nhà hàng thì làm thế nào?

Khi hết ngày, bếp/bar kiểm tra lại kho hàng, thống kê các NVL cần mua cho ngày mai và gửi phiếu báo hàng về cho QLNH. NV bếp/bar dựa vào số mặt hàng đã bán trong ngày, các món đã bán trong cùng kỳ của tuần trước, các món khách đặt trước và thực hiện lập phiếu báo hàng như sau:

Nhấn vào biểu tượng  , chọn Báo hàng

Chạm để chọn Nguyên vật liệu/Đồ uống đóng chai/Mặt hàng khác (là tất cả các mặt hàng đang sử dụng có trên danh mục Nguyên vật liệu trên trang quản lý) muốn báo hàng.

Nhập số lượng, chọn đơn vị tính (nếu mặt hàng có sử dụng đơn vị tính chuyển đổi) muốn báo hàng.

Sau đó nhấn Gửi phiếu báo hàng.

Khi đó, phiếu báo hàng với tất cả các mặt hàng vừa chọn sẽ được tự động lập trên danh sách Báo hàng của phân hệ Mua hàng trên trang quản lý.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự