Đầu bếp/Nhân viên pha chế muốn trả món từng phần thì làm thế nào?

Khi khách hàng gọi món với số lượng lớn hơn 1, đầu bếp/nhân viên pha chế muốn trả món từng phần nhỏ thì thực hiện như sau:

Tại màn hình Order chờ chế biến, chạm vào ô số lượng món của món muốn trả từng phần

Sau đó nhập số lượng muốn trả món và nhấn Trả món

Khi đó số lượng hiển thị trước món là số lượng còn phải chế biến

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự