Ghi món khách gọi làm thế nào?

Xem phim hướng dẫn

Để ghi món khách gọi, thực hiện như sau:

  • Tại màn hình Bán hàng, nhấn vào biểu tượng bieutuongdaucong.

khachgoimon01

  • Chạm vào món để ghi nhận món khách gọi. Số lần chạm vào món tương ứng với số suất khách gọi.
  • Hoặc có thể chạm vào ô số lượng bên cạnh món để nhập nhanh.

khachgoimon02.2

  • Nếu khách chưa đưa tiền, chạm vào Cất để lưu order.
  • Nếu khách đưa tiền ngay, chạm vào Thu tiền, phần mềm sẽ chuyển sang màn hình Thu tiền.

khachgoimon03

  • Tại màn hình Thu tiền, nhập số tiền khách trả vào ô Tiền khách đưa. phần mềm sẽ tự động tính số tiền cần trả cho khách.

khachgoimon04

  • Chạm vào Xong để hoàn thành.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự